Δόθηκε λύση: «Διακοπές δικών να δίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης» – Αυτή είναι η βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης


Η ερμηνεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι μια και καταγράφει τη βούληση του νομοθέτη και για το θέμα της διακοπής δικών: Η διακοπή θα δίδεται μέσω τηλεδιάσκεψης (όπως δίνει το
δικαίωμα η ΚΥΑ) και θα ανακοινώνεται από τον/την γραμματέα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
Η ερμηνεία της ΚΥΑ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις μεταξύ των δικαστών  καθώς ο Άρειος Πάγος περιέβαλε με  «υποχρεωτικότητα» την παρουσία των δικαστών στα ακροατήρια , για το τυπικό σκέλος της εκχώρησης μιας νέας ημερομηνίας που υποχρεωτικά λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (έως 27/4 πλέον) πάνε σε διακοπή συνεδρίασης.
Ξεκάθαρη αποσαφήνιση
 Όπως φαίνεται όμως, σύμφωνα με πληροφορίες,  υπήρξε ένα μπαράζ τηλεφωνικών επαφών εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποσαφήνισε πως η βούληση του νομοθέτη είναι να διευκολύνονται οι δικαστές και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται η φυσική τους παρουσία (όπως στην τυπική εκχώρηση άλλης ημερομηνίας διακοπείσας δίκης) να αποφασίζουν με τηλεδιάσκεψη και να ανακοινώνεται η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης από τη γραμματέα της έδρας μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου.
Αντιδράσεις
Η «παρέμβαση» ήρθε καθώς ενώ η ΚΥΑ αποσαφηνίζει στο άρθρο τρίτο παρ. 2γ ότι «διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία», μια επιστολή του Προέδρου του Αρείου Πάγου  έδωσε άλλη ερμηνεία . Με ανακοίνωσή του μετά την έκδοση της προηγούμενης ΚΥΑ, στις 27/3 , και συγκεκριμένα με ημερομηνία 31/3 (υπ. Αριθμόν 862) θεωρεί πως και οι διακοπές συνεδριάσεων πρέπει να γίνονται με την φυσική παρουσία των δικαστών.
Αναφέρει : «…..Η διακοπή των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων αποφασίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο ανακοινώνει την απόφασή του σε δημόσια συνεδρίαση. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την παράγραφο 2 περ. ε ‘ και παράγραφο 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από το γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν».
Εν ολίγοις η προτροπή αυτή ουσιαστικά «ακύρωνε» την δυνατότητα που δίνει η ΚΥΑ για την εξ αποστάσεως χορήγηση διακοπής της δίκης.
Προφανώς βέβαια πλέον το θέμα , με βάση τα νέα δεδομένα, θεωρείται λήξαν…

πηγή: dikastiko.gr