Γιάννης Βεναρδής: Πόσο υπομονή να κάνουν οι συνάδερφοι για το υπόλοιπο του ΒΟΕΑ;

Δημοσιεύουμε κείμενο του Γιάννη Βεναρδή, συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ: Η χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής - Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (προικοδότηση) των τέκνων των
μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στους οποίους ανήκουν και οι συνάδελφοι, που είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, εξακολουθεί να είναι προβληματική. Ειδικότερα, τα χρήματα του ως άνω βοηθήματος, που αφορά τέκνα δικαιούχων, κρατούνται και αποταμιεύονται από το Μ.Τ.Σ. και
καταβάλλονται με τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας ή την τέλεση γάμου
των τέκνων.

    Με τις διατάξεις των άρθρων 124 κ.ε. Ν. 4472/2017 καταργήθηκαν από
01-01-2017 οι μισθολογικοί βαθμοί και το προσωπικό των Ε.Δ. και Σ.Α.
κατατάσσεται πλέον σε κλιμάκια, ανάλογα με την προέλευσή του, γεγονός που
δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην απονομή μερίσματος και στην χορήγηση του
ΒΟΕΑ, καθόσον εδώ και 3 χρόνια δεν έχει προσδιορισθεί ο αριθμός των
μεριδίων, που αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο. Με απόφαση του Μ.Τ.Σ.
χορηγείται προκαταβολή κι όχι ολόκληρο το ΒΟΕΑ στα τέκνα των δικαιούχων με
βάση το μισθολογικό βαθμό, τις αποδοχές του οποίου ελάμβανε ο γονέας
-μέτοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν.
4472/2017.

    Πρόκειται για πρόβλημα που ταλανίζει τους συναδέλφους για περισσότερο
από 3 χρόνια και άγνωστο ακόμη για πόσο χρονικό διάστημα. Όσο μάλιστα
καθυστερεί οιαδήποτε ρύθμιση του θέματος το πρόβλημα εντείνεται, αυξάνεται
ο αριθμός των δικαιούχων, με συνέπεια το συνολικό ποσό, που θα κληθεί να
καταβάλει το Ταμείο, να είναι αθροιστικά μεγαλύτερο. Δεδομένου ότι
μεσοσταθμικά οφείλεται το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 3.000 Ευρώ ανά
τέκνο δικαιούχου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νομοθετική ρύθμιση, ώστε να
δοθεί το υπόλοιπο αυτό του βοηθήματος και μάλιστα έντοκα, αλλά κι εφεξής να
καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό στο μέλλον.

Ιωάννης Βεναρδής