Πρόταση αστυνομικού για τις μισθολογικές κατηγορίες

Παραθέτουμε άρθρο που έστειλε αστυνομικός-αναγνώστης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr


Διαβάζοντας διάφορα άρθρα στην σελίδα σας περί των μισθολογικών κατηγοριών  που εντάσσεται το αστυνομικό προσωπικό θα ήθελα να καταθέσω την αποψή μου.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο μισθολογικές κατηγορίες. Μία όλων των  ανακριτικών υπαλλήλων και μία όλων των μη ανακριτικών υπαλλήλων(συμπεριλαμβανομένων Ε.Φ., Σ.Φ.).
Ολοκληρωμένος αστυνομικός είναι μόνον αυτός που είναι και ανακριτικός  υπάλληλος.
Ο ανακριτικός υπάλληλος μπορεί να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων  ανακριτικά και  επιχειρησιακά, ο μη ανακριτικός μπορεί να εκτελεί μόνο  επιχειρησιακά καθήκοντα.
Επιπλέον η διαφορά του μισθού των δύο κατηγοριών θα πρέπει να είναι τέτοια  ώστε όλοι να προσπαθούν να γίνουν ανακριτικοί υπάλληλοι.
Τέλος θα πρέπει να προσλαμβάνεται αστυνομικό προσωπικό(συμπεριλαμβανομένων   Ε.Φ, Σ.Φ) το οποίο όταν εξέρχεται της σχολής να μπορεί να ασκεί ανακριτικά  καθήκοντα, προκειμένου να επιμερίζονται οι ευθύνες σε όλο το προσωπικό και  όλοι  να εκτελούν καθήκοντα   σε οποιαδήποτε θέση.