Θέμης Καλαμάτας: Σεβασμός και Εμπιστοσύνη

Από το facebook του Θέμη Καλαμάτα


Το δύσκολο έργο σε ότι αφορά τις άσκοπες μετακινήσεις πολιτών το έχει η Ελληνική Αστυνομία. Καλές οι αποφάσεις αλλά την εφαρμογή και την εκτέλεση αυτών την έχουμε εμείς. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν σε Παγκόσμιο επίπεδο εμείς καταφέρνουμε να εκτελούμε το καθήκον μας έχοντας ως ιερή παρακαταθήκη την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που κτισαμε τόσα χρόνια στην σχέση μας με την κοινωνία.