Πώς επηρέασε τους κακοποιούς η καραντίνα - Δείτε τα στατιστικά του Μαρτίου

Μετά τη μείωση που καταγράφηκε στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας το α’ δίμηνο του 2020, (σχετ. το από 01-04-2020 Δελτίο Τύπου) το μήνα Μάρτιο καταγράφεται περαιτέρω μείωση
στις κατηγορίες αυτές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ειδικότερα, καταγράφηκαν λιγότερες ληστείες, κλοπές τροχοφόρων και κλοπές – διαρρήξεις, ως ακολούθως :
Ληστείες
 • 151 λιγότερες στην επικράτεια (244 έναντι 395, μείωση 38,23%)
 • 120 λιγότερες στην Αττική (191 έναντι 311, μείωση 38,59%)
 • 26 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (28 έναντι 54, μείωση 48,15%)
Κλοπές – Διαρρήξεις
 • 2.588 λιγότερες στην επικράτεια ( 4.391 έναντι 6.979, μείωση 37,08 % )
 • 1.721 λιγότερες στην Αττική (2.470 έναντι 4.191, μείωση 41,06 % )
 • 590 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (928 έναντι 1.518, μείωση 38,87 % )
Κλοπές Τροχοφόρων
 • 602 λιγότερες στην επικράτεια (1.185 έναντι 1.787, μείωση 33,69 %)
 • 497 λιγότερες στην Αττική (670 έναντι 1.167, μείωση 42,59 %)
 • 18 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (206 έναντι 224, μείωση 8,04 %)
Συνολικά το α’ τρίμηνο του 2020 στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας καταγράφονται τα ακόλουθα:
Ληστείες
 • 424 λιγότερες στην επικράτεια ( 790 έναντι 1.214, μείωση 34,93 % )
 • 384 λιγότερες στην Αττική ( 590 έναντι 974, μείωση 39,43 %)
 • 30 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη ( 109 έναντι 139, μείωση 21,58 %)
Κλοπές – Διαρρήξεις
 • 2.753 λιγότερες στην επικράτεια ( 17.635 έναντι 20.388, μείωση 13,50 % )
 • 2.037 λιγότερες στην Αττική (10.205 έναντι 12.242, μείωση 16,64 % )
 • 498 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (4.082 έναντι 4.580, μείωση 10,87 % )
Κλοπές Τροχοφόρων
 • 1.098 λιγότερες στην επικράτεια (4.317 έναντι 5.415, μείωση 20,28 %)
 • 1.013 λιγότερες στην Αττική (2.518 έναντι 3.531, μείωση 28,69 %)
 • 34 επιπλέον στη Θεσσαλονίκη (677 έναντι 643, αύξηση 5,29 %)
Παράλληλα, κατά το α’ τρίμηνο 2020 εξιχνιάστηκαν (11.026) υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, έναντι (10.827) πέρυσι, οι οποίες αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας.