Ανδριανός Γκουρμπάτσης: Ο κ. Χαρδαλιάς δεν μερίμνησε, ως όφειλε, στο σχεδιασμό για τις δασικές πυρκαγιές να λάβει υπόψη τον παράγοντα κορωνοϊό

Παραθέτουμε κείμενο του Ανδριανού Γκουρμπάτση: Είναι αδιανόητο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιάς, ο αρμόδιος για τη διαχείριση της κρίσης από τον
κορωνοϊό (COVID-19) στη χώρα, που τον Δεκέμβρη 2019 εξέδωσε ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας το επνονηθέν από αυτήν Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ, το οποίο θα ισχύσει κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, δηλαδή από 1 Μαΐου 2020, να μην έχει μεριμνήσει μέχρι σήμερα δια του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την επανέκδοση του ως άνω Σχεδίου, έτσι ώστε να περιληφθεί και ληφθεί υπόψη κατά τον ειδικότερο σχεδιασμό από τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως λχ ΠΣ, Περιφέρειες, Δήμοι, ΕΛΑΣ κλπ και ο παράγοντας - κίνδυνος από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Αποτέλεσμα της ως άνω ιδιαίτερα σοβαρής σε επιχειρησιακό επίπεδο παραλείψεως της ΓΓΠΠ, είναι η εκδοθείσα στις αρχές Μαρτίου 2020 σχετική Διαταγή του Αρχηγείου ΠΣ προς τις Υπηρεσίας του, σχετικά με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων τους να μην έχει λάβει υπόψη και αυτόν τον σημαντικότατο παράγοντα, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού - και όχι μόνον - και γενικά όλου του προσωπικού που συμμετέχει στον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό.
Ανδριανός Γκουρμπάτσης
Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός