Ερώτηση Βουλευτών του ΚΚΕ για τα μέτρα προστασίας των πυροσβεστών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου από την πανδημία.


Την ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απευθύνουν οι βουλευτές Κομνηνάκα, Παπαναστάσης και Παφίλης


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Μέτρα προστασίας των πυροσβεστών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την πανδημία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών (ΕΑΚΠ), δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Όπως προκύπτει από την κατάσταση που επικρατεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί δεν εναρμονίζονται με τις οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και συγκεκριμένα: Τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως οι προσωπίδες των αναπνευστικών συσκευών, παραμένουν κοινόχρηστα παρά τα διαχρονικά αιτήματα των πυροσβεστών για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Τα μέσα προστασίας μίας χρήσης για τον κορονοϊό, όπως γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, δεν επαρκούν για το σύνολο του προσωπικού και είναι απαράδεκτο μεγάλο μέρος τους να έχει καλυφθεί από προσφορές και δωρεές άλλων φορέων και ιδιωτών. Απολύμανση δεν έχει πραγματοποιηθεί στο σύνολο των υπηρεσιών και όπου έχει γίνει, με ευθύνη των δήμων σε κάποιες περιπτώσεις, δεν πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον κατά την αλλαγή της ενεργής με την εφεδρική φυλακή.
Τέλος όσο αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας υπάρχουν Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου δεν παρέχονται σε καθημερινή βάση και στις περισσότερες από τις μισές δεν υπάρχει καμία μέριμνα για καθαριότητα και μάλιστα από την ίδρυση των υπηρεσιών αυτών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:
Την πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) για τα μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους;
Την εξασφάλιση της επαρκής χορήγησης των απαραίτητων μέσων προστασίας σε γάντια, μάσκες, στολές και γυαλιά μιας χρήσης, αντισηπτικά διαλύματα για την προστασία των πυροσβεστών για όσο χρόνο θα διαρκέσει η κατάσταση της πανδημίας;
Την χορήγηση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και για τα επιχειρησιακά συμβάντα, όπως ατομικές προσωπίδες για τις αναπνευστικές συσκευές και σύγχρονες προσωπίδες για τις δασικές πυρκαγιές;
Τη δημιουργία υποδομών μέσα στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών με ανάλογο εξοπλισμό (Πλυντήρια – Στεγνωτήρια) για τον καθαρισμό και απολύμανση των επιχειρησιακών στολών των πυροσβεστών μετά από κάθε συμβάν, προς αποφυγή μεταφοράς οποιωνδήποτε παθογόνων μικροοργανισμών στο οικογενειακό τους περιβάλλον;
Την πλήρη κάλυψη όλων των υπηρεσιών και κλιμακίων με μόνιμη και καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας με προσλήψεις αντίστοιχου προσωπικού.
Την ενίσχυση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους υπαλλήλους του;

Οι Βουλευτές
Κομνηνάκα Μαρία
Παπαναστάσης Νίκος
Παφίλης Θανάσης