Καταγγελία: Δεν δίνουν άδεια ειδικού σκοπού σε ζευγάρι αστυνομικών με δύο ανήλικα παιδιά


Κατά πως φαίνεται ορισμένες διοικήσεις ερμηνεύουν κατά το δοκούν και ανάλογα με το κατά ποσό αρεστοί ή ευχάριστοι τους είναι οι αιτούντες την άδεια
ειδικού σκοπού.

Το bloko.gr δημοσιοποιεί την καταγγελία των δύο αστυνομικών, απαλείψαμε προς το παρόν την υπηρεσία στην οποία δηλώνουν πως υπηρετούν και θα επανέλθουμε μετά από σχετικό ρεπορτάζ.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας καταγγείλω ότι από την Υπηρεσία μου δεν χορηγούν σε εμένα και την σύζυγο μου την άδεια ειδικού σκοπού, συγκεκριμένα υπηρετούμε και οι 2 στο Τ.Α...... και, έχουμε δύο παιδιά ηλικίας 6 και 13 ετών. 

Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα πέρναμε κανονικά την άδεια εν αλάξ ενώ από την επόμενη δεν δίνουν σε κανέναν από τους δυο μας. Αν ερμηνεύω σωστά την ΠΝΠ που αφορά την άδεια ειδικού σκοπού στο άρθρο 5 παρ. 5 στην τελευταία πρόταση αναγράφει ξεκάθαρα ότι αν και οι 2 είναι ένστολοι το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σε ποίον από τους 2 δύναται να χορηγηθεί ανάλογα με την θέση και τα καθήκοντα που εκτελεί. 

Κάτι που έχει παραληφθεί και από την διαταγή του Α.Ε.Α. Έχω κάνει αναφορά και μου απάντησαν εγγράφως ότι δεν θα μας δώσουν άδεια.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.Διαβάστε το σχετικό άρθρο της ΠΝΠ

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν