Απάντηση για τα οφειλόμενα ρεπό από έναν αστυνομικό

Αστυνομικός απαντά στον συνάδελφό του, που ρωτά για τα οφειλόμενα ρεπό εκείνων, που επιχείρησαν στον Έβρο: Θερμή παράκληση για τον κ Αστυνομικό που ζητάει τα οφειλομενα ρεπό
από την επιχειρησιακη εκτέλεση καθηκόντων φύλαξης του Έβρου, παρακαλώ να γνωρίζει
οτι:
1. Έχει δικαίωμα να ζητήσει μετά από 15 ημέρες την αυτό δίκαιη χρήση τους.
2. Μπορεί να κάνει αίτηση  και να ζητήσει αριθμό πρωτοκόλλου.
3.Η διοίκηση σε περίπτωση που λήξει η απόσπαση του και δεν του χορηγηθούν 
έχει πειθαρχικες και αστικές ευθύνες έναντι του. Κοινώς μπορεί να ζητήσει 
την χρηματική ικανοποίηση της μη απόδοσης των ρεπό από τον αρμόδιο για τη 
χορήγηση τους προσφευγοντας στα δικαστήρια.
4. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή γενικευμένης επιστρατευσης δεν υπάρχει ώστε 
να  δικαιολογειται η μη χορήγηση των ρεπό.