Νικολάου - Μαντζιώρος: Να προστεθεί στην άδεια του 2020 το υπόλοιπο του '19 για το αστυνομικό προσωπικό

Δημοσιεύουμε κείμενο των Κανέλλου Νικολάου και Βαγγέλη Μαντζιώρου, συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ: Σας γνωρίζουμε ότι με την από 8/3/2020 διαταγή του κ. Αρχηγού  μας παρατάθηκε ο χρόνος
 διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2019 μέχρι και την 31-5-2020.

Παράλληλα, με την υπ´ αριθμ.  6005/5/8-β από 16-3-2020 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έχουμε αναστολή  στη χορήγηση των κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, από 17-3-2020 μέχρι νεωτέρας, προς αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, και ειδικότερα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπως :
Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 20 του Π.Δ. 27/86 «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού» το υπόλοιπο της κανονικής άδειας έτους 2019 να προστεθεί με την κανονική άδεια  έτους 2020 και να διανυθούν έως και την 31/3/2021.