Το Ύστατο Χαίρε της και τα εγκάρδια και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. ΝΗΣΙΑΝΑΚΗ Δημήτριου από τους συμμαθητές του Τάξης ΣΝΔ 1999

Γράφει ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευθύμιος Δουβής