ΥΠΕΘΑ ΠΟΜΕΝΣ και Euromil για τον κορωνοϊό

''Η ΠΟΜΕΝΣ θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον EUROMIL και τους φορείς της κυβέρνησης, για την ανάδειξη των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που θα προκύπτουν'' τονίζει η
ΠΟΜΕΝΣ


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUROMIL παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της εξάπλωσης του κορονοϊού και στα μέτρα που λαμβάνονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις των ευρωπαϊκών χωρών.
  Κατόπιν επικοινωνίας με την Ομοσπονδία μας, ο πρόεδρος του οργανισμού επικροτεί τα άμεσα και καταλυτικά μέτρα που έλαβε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται υπέρ των στελεχών που υπηρετούν στις Ελληνικές ΕΔ.
  Η ΠΟΜΕΝΣ θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον EUROMIL και τους φορείς της κυβέρνησης, για την ανάδειξη των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που θα προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων για την καταστολή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ
Επγός (ΥΔΚ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Τχης (ΠΖ)