Ένωση Ιωαννίνων: Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας και σε πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας εξαιτίας αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid-19

Ανακοίνωση τής Ένωσης Ιωαννίνων: Η Ένωση μας εκφράζει την ικανοποίηση της για την χορήγηση ειδικής άδειας σε ευπαθείς ομάδες συναδέλφων μας λόγο αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID-19 όπως προκύπτει από Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης  ΔΙΔΑΔ/Φ 64/315/8030 από 18-3-2020 (ΦΕΚ Β΄-928/18-3-2020).
 Παράλληλα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην Διεύθυνση μας μέλος μας το οποίο πάσχει με σκλήρυνση κατά πλάκας και είναι σε ανασοκαταστολή αδυνατεί να κάνει χρήση της ειδικής άδειας αφού στην προαναφερθείσα ΚΥΑ δεν περιλαμβάνετε το συγκεκριμένο νόσημα και παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου γίνει επέκταση και στην συγκεκριμένη ευπαθή ομάδα.