Τί ζητούν οι΄Ένωσεις Γρεβενών και Σερρών από τον κύριο Υπουργό για τον κορωνοϊό

Διαβάστε το περιεχόμενο των επιστολών

ΈΝΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κύριε Υπουργέ, Μετά τον συνεχώς αυξανόμενων αριθμό κρουσμάτων στην χώρα μας του Κορωναϊού Cοvid-19 και υπό το φόβο πιθανολογούμενων επαφών του αστυνομικού προσωπικού με φορείς του ίου, λόγω της φύσης της εργασίας, αιτούμαστε μια σειρά προληπτικών μέτρων με σκοπό να αποτραπούν όσο το δυνατόν περισσότερο τυχόν μελλοντικά κρούσματα του Cοvid-19 στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζετε δε, ότι τυχόν κρούσματα εντός του Σώματος μας θα έθετε εκτός υπηρεσίας μαζικά το αστυνομικό προσωπικό με αποτέλεσμα τεράστια λειτουργικά προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για :  Άμεση απολύμανση των αστυνομικών υπηρεσιών , των κρατητηρίων και οχημάτων.  Άμεση χορήγηση υγειονομικού υλικού σε όλο το προσωπικό (μάσκες, αντισηπτικά υγρά κτλ). 
 Προσωρινή διακοπή όλων των μεταγωγών (πλην των άκρως απαραιτήτων) από και προς το κατάστημα κράτησης Γρεβενών. Επιπλέον εντατικούς ελέγχους εισερχόμενων κρατούμενων καθώς τυχόν μετάδοση του ίου εντός των φυλακών θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα φύλαξης αυτών σε τυχόν νοσηλεία καθώς ο νομός μας δεν διαθέτει νοσοκομείο αναφοράς.
  Προσωρινή διακοπή όλων των διοικητικών πράξεων και εγγράφων (πλην των άκρως απαραιτήτων) που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις αστυνομικές υπηρεσίες. Με εκτίμηση και πάντοτε στη διάθεση σας,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΗλίαςΕΝΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ


″Μέτρα πρόληψης-αντιμετώπισης εξάπλωσης του κορονοϊού.″.

 

  Παρατηρούμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα την παγκόσμια εξάπλωση του  κορονοϊού  με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε, τους θανάτους στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την πρόληψη μετάδοσης του και αντιμετώπισης της προς αποτροπής φαινομένου πανδημίας στη Χώρα μας.

      Παραταύτα και έπειτα από τις σχετικές εξαγγελίες της Πολιτείας, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα προστασίας του Αστυνομικού Προσωπικού το οποίο καθημερινά έρχεται σε επαφή με πολίτες κατά τους αστυνομικούς ελέγχους, με κρατουμένους κατά τη φύλαξη και μεταγωγή τους και τον κόσμο που προσέρχεται στις Αστυνομικές Υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση ζητημάτων που τους απασχολούν (γραφεία Αξιωματικού Υπηρεσίας, γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων, διαβατηρίων, επίδοσης δικογράφων, γραμματείες Υπηρεσιών κ.α.)..

        Εκ του γεγονότος ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι συνάδελφοι μας είναι συνεχώς εκτεθειμένοι και διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να προσβληθούν από την εν λόγω ασθένεια, προτείνουμε τα κάτωθι ως άμεσα και αναγκαία μέτρα για την προστασία του αστυνομικού προσωπικού και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους:

             Άμεση έγκριση σχετικής δαπάνης για την απολύμανση όλων των υπηρεσιών, των κρατητηρίων αυτών και των περιπολικών οχημάτων.

             Εφοδιασμός όλων των υπηρεσιών με καθαριστικά, απολυμαντικά, γάντια και μάσκες, συσκευές αντισηπτικών σε όλα τα γραφεία και τις υπηρεσίες για χρήση από τους συναδέλφους μας και τους πολίτες,

             Εφοδιασμός όλων των συναδέλφων και περιπολικών οχημάτων με συσκευασίες αντισηπτικού υγρού, γάντια και μάσκες,

             Άμεση αναστολή ελέγχων αλκοτέστ με τη χρήση αλκοολομέτρου, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος μετάδοσης του ιού με το σίελο,

             Έκδοση διαταγής-ανακοίνωσης προς τους πολίτες για την επίσκεψη τους στις αστυνομικές υπηρεσίες μόνο σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις καθ’όλο το διάστημα που βρίσκεται σε έξαρση ο κορονοϊος,

             Έκδοση σχετικής εγκυκλίου προς όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν και να τηρούν οι συνάδελφοι μας, ειδικά κατά τους αστυνομικούς-τροχονομικούς ελέγχους που έρχονται σε επαφή με άτομα και έγγραφα (ταυτότητες, άδειες κυκλοφορίας, άδειες οδήγησης κ.τ.λ.)

             Οτιδήποτε άλλο κρίνει η επιστημονική κοινότητα και το υπουργείο Υγείας ότι πρέπει να εφαρμοστεί για την προστασία και προφύλαξη της Κοινότητας από τη μετάδοση-εξάπλωση του κορονοϊού.

   Η Ένωση μας έχει προβεί ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για τον εφοδιασμό με μάσκες, γάντια και συσκευές αντισηπτικών υγρών σε όλες τις Υπηρεσίες και συναδέλφους της Δ.Α. Σερρών και θα τα χορηγήσει στο προσεχές χρονικό διάστημα εξαιτίας έλλειψης τους από την εγχώρια αγορά.

  Από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία ζητούμε τα ανωτέρω ως τα ελάχιστα, απαραίτητα και αυτονόητα μέτρα για τη θωράκιση των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους. Τους το οφείλεται άλλωστε, καθώς ήταν, είναι και θα είναι αυτοί που σας βγάζουν ‘’ασπροπρόσωπους’’ σε όλες τις ‘’μάχες’’ και περιστάσεις εργαζόμενοι κάτω από οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες.

                                    

                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             ΖΑΓΟΡΑ ΕΛΠΙΔΑ