Ορθώς ο Μητροπολίτης Κυθήρων, τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ; - κείμενο αναγνώστη

Δημοσιεύουμε μήνυμα αναγνώστη, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr: Ορθώς συνελήφθη ο Μητροπολιτης Κυθήρων,οι ευαισθητούληδεςτου ΚΕΕΡΦΑ
που συναθροίστηκαν στην Πλ.Συντάγματος τί κυρώσεις είχαν;Επιβλήθησαν τα
προβλεπόμενα πρόστιμα και οι ποινικές κυρώσεις;