Οι αστυνομικές υπηρεσίες μπαίνουν στον αστερισμό της οικονομικής αυτοδιαχείρισης - Τι αλλάζει στις προμήθειες ελαστικών, ανταλλακτικών κ.ά

Με μία πρωτοποριακή απόφαση, η αστυνομία αποκεντρώνει την οικονομική διαχείριση και από το δυσλειτουργικό υδροκεφαλισμό των οικονομικών υπηρεσιών του αρχηγείου, εισέρχεται στην αυτοδιαχείριση με
ετήσια εγγραφή προϋπολογισμών δαπάνης για συγκεκριμένους κωδικούς, ούτως ώστε ν' αποφεύγονται ζητήματα χρονοκαθυστέρησης στις προμήθειες.

Πληροφορίες του bloko.gr σημειώνουν για δημιουργία 30 νέων φορέων διαχείρισης, προκειμένοιυ να μεριμνούν για την άμεση προμήθεια ελαστικών, ανταλλακτικών, μπαταριών και άλλων ειδών άμεσης λειτουργικής ανάγκης.

Διαβάστε το περιεχόμενο της απόφασης.