Εθελοντική αιμοδοσία από την Ένωση Νοτιοανατολικής Αττικής

Ανακοίνωση τής Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής: Η Ένωσή μας, καλεί τα μέλη της να λάβουν μέρος στην αιμοδοσία που διοργανώνει την Τετάρτη 08/04/2020 και την Πέμπτη 09/04/2020 κατά
τις ώρες 09:00 έως 13:00, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (κτίριο 10, 2ος όροφος αίθουσα συγκεντρώσεων Δ.Α.Α.Α).
Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1005/16/1013162 διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας χορηγείται 4 ήμερη αιμοδοτική άδεια για τους συναδέλφους που δίνουν εθελοντικά αίμα για τις τράπεζες αίματος των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών Ενώσεων.
Η προσφορά σε αίμα είναι προσφορά ζωής για τον συνάνθρωπο.