Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα

Ανακοίνωση από τους Στρατιωτικούς Ηπείρου: Οι Έλληνες Στρατιωτικοί μαζί με τους συναδέλφους των Σωμάτων Ασφαλείας ,  για δεύτερο 24ωρο αγωνίζονται  κυριολεκτικά προκειμένου να
υπερασπιστούν την ασφάλεια και άμυνα  της Χώρας μας.
Ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας καλή δύναμη σε όλους αυτούς τους Ήρωες συναδέλφους μας και λεβέντες οπλίτες θητείας και καταθέτουμε  τον υπέρμετρο σεβασμό μας στην γενναιότητα τους και στην αφοσίωσή τους στη διασφάλιση της άμυνας του Ελληνικού λαού.
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ