Πρόταση για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας


Παραθέτουμε κείμενο που έστειλε αναγνώστης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr
Στις δύσκολες ώρες τις οποίες περνάει η πατρίδα μας, η Ελληνική Αστυνομία έχει επιφορτιστεί με δύο μεγάλα μέτωπα, το μεταναστευτικό και το πρόβλημα της αστυνόμευσης  σύμφωνα και με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση με τη τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου .
 

Ήδη το προσωπικό δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες ειδικά  και σε περίπτωση επιπρόσθετων μέτρων.
 

 Είναι ευκαιρία λοιπόν να  αντληθεί προσωπικό από τη Δημοτική Αστυνομία καθώς στις τάξεις της υπηρετεί προσωπικό και νέο σε ηλικία και ένα μέρος του είναι εκπαιδευμένο σε όπλα και αμυντικό εξοπλισμό καθότι υπηρετούσε μέχρι το καλοκαίρι σε καταστήματα κράτησης και συγκεκριμένα στην εξωτερική φρουρά φυλακών ενώ και το υπόλοιπο προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας για την χρήση αμυντικού εξοπλισμού  όπως ράβδο χειροπέδες και  αυτοάμυνα .
 

Αποτελεί λοιπόν δεξαμενή άντλησης προσωπικού ειδικότερα στην περιοχή της Αττικής η οποία θα έχει και τις περισσότερες ανάγκες σε προσωπικό λόγω εκτάκτων αναγκών στη χώρα .
 

Είναι ευκαιρία να δείξει η πολιτεία ότι... όταν θέλει μπορεί.
 

Δίνοντας όλα τα εχέγγυα τα οποία απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση.