Ένωση Αθηνών: Επείγουσα ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για το αστυνομικό προσωπικό για τον κορονοϊο


Ένωση Αθηνών: Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ενέργειες της Υπηρεσίας στην απευκταία περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο. Δ.Υ.,  πρέπει ένας συνάδελφος που ήρθε σε
επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα  του  κορονοϊου,  να παραμείνει στην οικία του για 14 μέρες ; Πως   δικαιολογεί τον συνάδελφο αυτόν η Υπηρεσία σε περίπτωση κατ' οικον. περιορισμού ; Ζητούμε άμεσα την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

 


 

Θέμα: «Covid-19:Επείγουσα ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για το αστυνομικό προσωπικό»

 

     Κύριε Υπουργέ, 

 

      Απίστευτη ανετοιμότητα παρατηρείται εκ μέρους του υπηρεσιακού μηχανισμού, καθώς δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα καμία πρόβλεψη για τους Αστυνομικούς που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του Covid-19 (κορονοϊός) και στους οποίους ο Ε.Ο.Δ.Υ.  συνιστά να παραμείνουν για 14 ημέρες σε κατ’ οίκον περιορισμό !!!

 

      Η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. στην οποία απευθύνονται οι συνάδελφοι και οι Υπηρεσίες τους προκειμένου να προβούν στις ενδεδειγμένες υπηρεσιακές ενέργειες, απαντά ότι δεν υπάρχει έως σήμερα καμία εγκύκλιος που να προβλέπει τη δικαιολόγηση του κατ’ οίκον περιορισμού για το αστυνομικό προσωπικό, με συνέπεια να επικρατεί σύγχυση.

 

      Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες τους αναγκαστικά αυτοσχεδιάζουν κατόπιν επικοινωνίας με τους ιεραρχικά προϊσταμένους, προκειμένου οι συνάδελφοι να τηρήσουν τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και να μην διακινδυνεύσουν πιθανή μετάδοση του επικίνδυνου ιού στο χώρο εργασίας τους.

 

      Κύριε Υπουργέ,

 

      Επειδή φρονούμε ότι το όλο ζήτημα αποτελεί υψίστης σημασίας, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εκδοθεί εγκαίρως σχετική εγκύκλιος που θα αφορά τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αθηνών

 

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

 

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος