Ένωση Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας: Έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Συμπεριλαμβανομένου κ του υγειονομικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ


Διαβάστε την ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας


Με την από 23-3-2020 Τροπολογία - Προσθήκη, το «Κίνημα Αλλαγής» καταθέτει τροπολογία με θέμα: «Έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των εργαζομένων στη πρώτη γραμμή και την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορονοϊού».
Η κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας από το «Κίνημα Αλλαγής», μεταξύ άλλων, έχει ως στόχο την ένταξη των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις ρυθμίσεις για τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
Η Ένωσή μας, χαιρετίζει την πρωτοβουλία του «Κινήματος Αλλαγής» και δραττόμενη της ευκαιρίας, ζήτησε να συμπεριληφθεί στη τροπολογία και το υγειονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να εξαιρεθεί.
Οι Αστυνομικοί Ιατροί είναι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, ενώ, ειδικότερα όσον αφορά το Κ.Ι.Θ. που βρίσκεται στην περιφέρειά μας, απαρτίζεται, ως επί το πλείστον, από εξαίρετους νέους επιστήμονες, απόφοιτους της Σ.Σ.Α.Σ. οι οποίοι ΚΑΙ αυτοί, ενόψει της δύσκολης συνθήκης που έχει περιέλθει η χώρα μας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
Η εν λόγω παρέμβαση της Ένωσής μας έχει ως σκοπό να μην εξαιρεθούν από τις ρυθμίσεις για τις μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας το υγειονομικό Αστυνομικό προσωπικό.
Θεωρείται βέβαια, επίσης αυτονόητο, ότι η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα όλο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που αδιαμφισβήτητα είναι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, όχι μόνο στην μάχη κατά της εξάπλωσης του Κορονοϊού αλλά και στην μάχη της προάσπισης των συνόρων μας η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιούνται επιστάμενες ενέργειες από την Ένωσή μας, για την οποία θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης
Ο Γενικός Γραμματέας ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΣ Πέτρος