ΠΟΜΕΝΣ: Πλήρης εφαρμογή των προβλέψεων της ΠΝΠ για τον κορονοϊό σε όλους τους Στρατιωτικούς


Διαβάστε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, χαιρετίζει την απόφαση του ΓΕΣ να εφαρμόσει πλήρως τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-20, το οποίο αποτελούσε και αίτημα της Ομοσπονδίας, αποκαθιστώντας την αίσθηση δικαίου ως προς την ίση αντιμετώπιση των εν ενεργεία Στρατιωτικών με τους υπόλοιπους εργαζομένους.

 

        Η ΠΟΜΕΝΣ καλεί και τα υπόλοιπα Επιτελεία να προβλέψουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 της σχετικής πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, που αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

 
 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)