Ανακοίνωση ΓΑΔΑ σχετικά με οδηγίες για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων πολιτών και συνηγόρων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής


Από την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι οι πολίτες και οι συνήγοροι που απευθύνονται στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για την διεκπεραίωση αιτήματός τους και ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει αυτό, καλούνται να επικοινωνούν μέσω των κάτωθι τηλεφώνων και e - mail :

1. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
2. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΝΓΚΕΝ
3. Πολίτες κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πολίτες υπήκοοι Τουρκίας ομογενείς από Κων/πολη – Ίμβρο – Τένεδο - Πολίτες Τρίτων Χωρών που ενδιαφέρονται για παράταση της Θεώρησής του (VISA)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103405828
4. Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες – δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103405802-804
5. Ομογενείς από Αλβανία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103405808
6. Θέματα Ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων (T.D.V.)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103405839-837-845
7. Παραλαβή αποφάσεων επί προσφυγής κατά αποφάσεων επιστροφών από δικηγόρους
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103405863
8. Θέματα ομογενών από χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21034058 54
Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό, με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού ατόμων σε κλειστούς χώρους, για την προστασία πολιτών και αστυνομικών.