Προτάσεις αποφυγής κορωνοϊού στις αστυνομικές υπηρεσίες - Του Ευάγγελου Αντωνίου


Στα πλαίσια μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού και της προστασίας των συναδέλφων μας αλλά και των πολιτών παραθέτω προς αξιολόγηση από το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σωματείο μας την κάτωθι δέσμη προτάσεων :

 (Α) Άμεση αποσυμφόρηση των αστυνομικών υπηρεσιών με την εξυπηρέτηση των πολιτών μόνο για τις απολύτως αναγκαίες διοικητικές πράξεις, ήτοι αναστολή λειτουργίας γραφείων ταυτοτήτων (ή λειτουργία τους συγκεκριμένες ημέρες και μόνο για έκδοση δελτίων ταυτότητας για συγκεκριμένες περιπτώσεις π.χ. κλοπής), γραφείων αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, γραφείων επιδόσεων πάσης φύσεως εγγράφων (δικόγραφα, στρατιωτικές εντολές κ.λ.π.) με την ταυτόχρονη αναστολή αποστολής εγγράφων προς εκτέλεση από τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

(Β) Μέριμνα για την αποσυμφόρηση των χωρών κράτησης και της μετέπειτα μεταγωγής κρατουμένων ενώπιον εισαγγελικών αρχών με την κράτηση και παραπομπή στην αυτόφωρη διαδικασία μόνο για τα πολύ σοβαρά συμβάντα και κατόπιν ενημέρωσης και συνεργασίας με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές,

(Γ) Άμεση χορήγηση γαντιών, αντισηπτικών υγρών και μασκών σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες,

(Δ) Καθημερινή απολύμανση αστυνομικών υπηρεσιών και χώρων κράτησης ακόμη και των υπηρεσιακών οχημάτων.

Ευάγγελος Αντωνίου

Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στη Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 Μέλος Ε.Μ.Α.Σ.