ΤΕΑΠΑΣΑ: Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού


Διαβάστε την ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο μας στα πλαίσια λήψης μέτρων εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενημερώνει τους μετόχους του τα ακόλουθα:

Όλες οι οργανικές μονάδες του Ταμείου μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά εξυπηρετώντας τους μετόχους - ασφαλισμένους.

Ωστόσο εξαιτίας της διαμορφωθείσας κατάστασης εξάπλωσης του ανωτέρω ιού, κρίνεται απαραίτητο να περιοριστεί η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων - μετόχων. Οι τρόποι επικοινωνίας που προτείνονται είναι οι ακόλουθοι:
  • Police On Line για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
  • PSNET για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
  • Με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)
  • Τηλεομοιοτυπικά (ΦΑΞ)
Όλα τα email και φαξ της Υπηρεσίας μας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ταμείου www.teapasa.gr/επικοινωνία.
  • Ταχυδρομικά ΤΕΑΠΑΣΑ Βερανζέρου 48, Τ.Κ. 10434
Σημειώνεται όσον αφορά τον Κλάδο Υγείας όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα γνωρίζεται ότι απαιτήσεις από αυτόν παραγράφονται μετά την παρέλευση διετίας.
Για να δείτε ολόκληρη την ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ: