Η πρόταση της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής για τις "οργανικές" και τις "αποσπάσεις"

Πρόταση για να μην υπάρχουν παραπλανητικοί αριθμοί στις «οργανικές θέσεις» των αστυνομικών καταθέτει η Ένωση Αξιωματικών Αττικής, στην προσπάθειά της να βοηθήσει στην επίλυση ενός
χρόνιου προβλήματος. Διαβάστε την:  
Τα τελευταία χρόνια  βλέπουμε   μεγάλο αριθμό  αστυνομικών  σε άλλη Υπηρεσία να έχουν την οργανική τους θέση και σε άλλη Υπηρεσία να υπηρετούν,  είτε με απόσπαση είτε με διάθεση.  
         Έτσι σχεδόν οι Υπηρεσίες έχουν αριθμητικά καλύψει  την οργανική τους δύναμη  αλλά στην πραγματικότητα να έχουν στην  παρούσα δύναμη τους το  50% της οργανικής.
         Επίσης ορισμένοι αστυνομικοί που υπηρετούν με απόσπαση στις  «καλές» Υπηρεσίες εξασφαλίζουν  όταν θα λήξει η απόσπαση τους να επιστρέψουν πάλι στις πιο «εύκολες» Υπηρεσίες των Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων.
          Επειδή  το φαινόμενο αυτό  αδικεί  τους αστυνομικούς που χρόνια παραμένουν στις «δύσκολες» Υπηρεσίες και τους καθιστά «αποπαίδια»  αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
                           ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
           «Κάθε αστυνομικός που για οποιονδήποτε λόγο αποσπάται ή διατίθεται σε άλλη Υπηρεσία, πλέον του τριμήνου,  άμεσα να διαγράφεται από την οργανική του θέση και να εγγράφεται στη δύναμη της Διεύθυνσης που ανήκε η Υπηρεσία του».
               Με τη διαδικασία αυτή γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η δύναμη της κάθε Διεύθυνσης και  πραγματικά που υπηρετεί ο κάθε Αστυνομικός.
           Επιπλέον όταν λήξει η απόσπαση ενός  Αστυνομικού τότε η Διεύθυνση στην οποία ανήκει οργανικά,  αναλόγως των  αναγκών  της,  να τον μεταθέσει στις υφιστάμενες Υπηρεσίες της.
           Τέλος άμεσα να μετατεθούν οι Αστυνομικοί που είναι αποσπασμένοι σε Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων .

Ο Πρόεδρος
Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Γ.Γραμματέας
Βαγγέλης ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ