Προβολή συναυλίας Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ΕλλάδοςΔείτε τη συναυλία