Ένωση Ηλείας: Σειρά προτεραιότητας και αξιοκρατίας για τις μετακινήσεις των αστυνομικών κατά την επιλογή των αιτούντων

''Η Ένωσή μας, όπως είναι γνωστό, θα είναι πάντα στο πλευρό των αστυνομικών υπαλλήλων με κύριο μέλημά της την παροχή υπηρεσιών καθώς και την προώθηση και την επίλυση των
προβλημάτων των μελών της'', σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας:


Παγιωμένη πλέον κατάσταση αποτελούν οι συχνές μετακινήσεις των αστυνομικών εκτός Διεύθυνσης προς ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων της χώρας που αδυνατούν να καλύψουν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. 

Οι Αστυνομικοί, προκειμένου να συμπληρώσουν το οικογενειακό τους εισόδημα, δηλώνουν οι ίδιοι συμμετοχή στην διαδικασία των αποσπάσεων και μάλιστα δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ τους. Παρά τις συνεχόμενες καταγγελίες των μελών μας σε σχέση με τις αποσπάσεις των αστυνομικών που δηλώνουν επιθυμία συμμετοχής, φαίνεται να μην τηρείται η σειρά προτεραιότητας που πρέπει να ακολουθείται στην συγκεκριμένη διαδικασία και καταστρατηγείται η αρχή της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται. Η Ένωσή μας έχει πολλάκις διαμαρτυρηθεί κατά το παρελθόν στους υπεύθυνους για τις επιλογές των μετακινήσεων, όπως είναι το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ και η Γεν.Περιφεριακή Διεύθυνση Δυτ. Ελλάδας.

 Ως Ένωση επιθυμούμε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να τηρήσουν την νομιμότητα των επιλογών! Πρέπει να κρατήσουν στάση υπευθυνότητας τόσο οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των επιλογών των μετακινήσεων όσο και οι υποβάλλοντες αίτηση μετακίνησης, με το αναφέρουν στην αίτησή τους την πρότερη υπηρεσιακή τους δραστηριότητα. Σύμφωνα με διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να προτιμούνται οι συνάδελφοι που δεν έχουν ξανάμετακινηθεί κατά το παρελθόν. Πρέπει, επιτέλους, να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με όσα ορίζει η διαταγή, για να υπάρξει διαφάνεια και αξιοκρατία!

Η Ένωσή μας, όπως είναι γνωστό, θα είναι πάντα στο πλευρό των αστυνομικών υπαλλήλων με κύριο μέλημά της την παροχή υπηρεσιών καθώς και την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων των μελών της.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΩΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                   ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ