Ανάγκη χορήγησης ειδικής άδειας στους αστυνομικούς- γονείς τέκνων με σοβαρά νοσήματα

Δημοσιεύουμε κείμενο, που μας απέστειλε αναγνώστρια του bloko.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Σας αποστέλλω το παρόν μήνυμα προς δημοσίευση στον ιστότοπο σας  για να
τονίσω την άμεση ανάγκη να προβλεφθεί η χορήγηση ειδικής άδειας και για όσο διαρκεί η πανδημία του COVID-19, στους αστυνομικούς- γονείς τέκνων με σοβαρά νοσήματα  που τα κατατάσσουν σε ευπαθή κατηγορία και για τα οποία το ενδεχόμενο να νοσήσουν θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τους.
     Ως μητέρα τέκνου με καρδιοπάθεια και χρόνιο νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις, εύλογα ανησυχώ ότι η καθημερινή έκθεση μου (αλλά και του συζύγου μου, ομοίως αστυνομικού) σε νοσηρό περιβάλλον και η συναναστροφή μου με κόσμο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του παιδιού μου καθώς αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες να νοσήσει.  Τις ίδιες ανησυχίες σίγουρα συμμερίζονται και άλλοι συνάδελφοι ως γονείς τέκνων με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.