Η προσφυγή για την ακύρωση του συνεδρίου του ΠΟΑΣΥ - Άφαντα τα μέλη της ομοσπονδίας


Στο bloko.gr γράφαμε νωρίτερα περί πληροφοριών για δικαστική απόφαση ακύρωσης του 30ου συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ. Στο διάστημα που ακολούθησε μέχρι τη
σύνταξη του παρόντος κειμένου, έγιναν από την πλευρά μας κατ' επανάληψη απόπειρες επικοινωνίας με κορυφαία στελέχη της ομοσπονδίας, πλην όμως απέβησαν ατελέσφορες.

Πριν από λίγο λάβαμε το τμήμα της προσφυγής εξαιτίας της οποίας εκδόθηκε το σκεπτικό που επικυρώνει, τελεσίδικα προφανώς την ακυρότητα του συνεδρίου, κρίνοντας το εν ολίγοις παράνομο, γεγονός που θέτει την ηγεσία της ΠΟΑΣΥ προ τεράστιων ευθυνών, καθώς πλέον καθίσταται επιβεβλημένη η δημόσια αιτιολόγηση προς την αστυνομική οικογένεια των λόγων που επέλεξε να συγκαλέσει με παράνομες διαδικασίες ένα τόσο σημαντικό συνέδριο.

Εμείς θ' αναμένουμε απαντήσεις κι εξηγήσεις.


Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης.