Οι προτάσεις της Ένωσης Κοζάνης για τα μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό


Διαβάστε τις προτάσεις που έστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας


κ. Υπουργέ,
  κ. Αρχηγέ,
Κοζάνη 14-03-2020                                                                   Αριίθ. Πρωτ.: 05/2020

 

 Με αφορμή την πανδημία του Κορονοϊού SARS –COV- 2 ήδη έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα από την Κυβέρνηση με σκοπό την αποφυγή της μετάδοσης – εξάπλωσης του ιού όπως περιορισμό η διακοπή λειτουργίας Δημοσίων Υπηρεσιών. Όμως μέριμνα στις Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν έχει ακόμη ληφθεί.

 

- Υπηρετούν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου με αποφάσεις των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού και πάσχουν από ασθένειες για τις οποίες λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία (κυρίως αυτοάνοσα νοσήματα). Προτείνουμε τη λήψη ειδικής μέριμνας η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας ώστε να αποφευχθεί δυσάρεστο περιστατικό με πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.
 

- Έχει παρατηρηθεί με την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Κ.Ε.Π. και την υπολειτουργία των Περιφερειών, Δήμων κ.λ.π. με  προσωπικό ασφαλείας ( μόνο επείγουσες ανάγκες εξυπηρετούνται)μεγάλος αριθμός πολιτών να προσέρχεται καθημερινά στις Αστυνομικές Υπηρεσίες για διοικητικής φύσεως θέματα με μεγάλο κίνδυνο της μετάδοσης – εξάπλωσης του  Κορονοϊού SARS –COV- 2 . Προτείνουμε για τα γραφεία έκδοσης Αστυνομικών Δελτίων Ταυτότητας και Διαβατηρίων να εξυπηρετούν μόνο εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και αυτές μόνο κατόπιν ραντεβού. Επίσης το  ίδιο να ισχύσει και για τα γραφεία υποδοχής δικαιολογητικών για έκδοση άδειας κατοχής σκοπευτικών και κυνηγετικών όπλων και όσο αυτό είναι εφικτό να δοθεί παράταση στις ανανεώσεις τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα του επόμενου τριμήνου όπως και για την έκδοση άδειας εργασίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Π.Δ. 180/79 πλην εξαιρετικών περιπτώσεων.
 

- Επίσης σε μία περίοδο που πλέον έχει απαγορευτεί η λειτουργία υγειονομικών καταστημάτων και Δημοσίων Υπηρεσιών όπως και οι συναθροίσεις να ισχύουν οι ίδιες διαταγές για την διενέργεια των μεικτών η μεμονωμένων συνεργείων ελέγχων για να ¨πιαστούν¨ οι στόχοι.
 

Με τις ανωτέρω προτάσεις μας θέλουμε να συμβάλουμε στην προστασία των συναδέλφων έτσι ώστε να μην εκτεθούν με συνέπεια να κινδυνεύει η υγεία τους αλλά και να μειωθεί το σύνολο του προσωπικού σε μία χρονική στιγμή που κυριολεκτικά δεν περισσεύει κανείς.
 

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 

                        - Ο -                                                                          - Ο -

 

                  Πρόεδρος                                                   Γενικός Γραμματέας

 

            Ζήσης ΛΙΑΚΟΣ                                               Νικόλαος ΠΕΣΛΗΣ