Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΑΛΣ

Όλα τα ονόματα

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στις 06-03-2020, με την εκλογή των νέων τακτικών μελών του Δ.Σ., και την από 10-03-2020 συγκρότησή του σε Σώμα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑΛΣ διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΦΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Για το Δ.Σ.

             Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ          Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ