ΔΥΠΛΑ: Ψηφιακή εποχή και κωδικοποίηση νομοθεσίας

Με αποκλειστική στόχευση και μόνο στην υποβοήθηση του έργου του αστυνομικού, ο οποίος «υποχρεούται» να είναι μέτοχος πλήρους και συνεχούς ενημέρωσης των απαραιτήτων
νομοθετημάτων που χρειάζεται στην εργασιακή του καθημερινότητα, εργαλεία, τα οποία με τις τροποποιήσεις τους μετεξελίσσονται σε πολυδαίδαλα προβλήματα καθιστάμενα έτσι τεράστια τροχοπέδη.

Επειδή, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή που ζούμε και τις τεχνολογικές εφαρμογές, βοηθώντας το έργο του Αστυνομικού.

Επειδή, από όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν ιστοσελίδες οι οποίες έχουν συνδρομητές πληθώρα συλλόγων και οι οποίες λόγω της εγκυρότητας και της πληρότητας των πληροφοριών που έχουν σε νόμους, νομοθετήματα, νομολογίες, (λ.χ. τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Οικοδομικό Κανονισμό, Διατάξεις περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κανονισμών του Σώματος, κλπ), δύνανται να εξασφαλίσουν το ανάλογο απαραίτητο εργασιακό υπόβαθρο για να ανταπεξέρχονται επακριβώς και αλάνθαστα στα καθήκοντα τους όλοι οι αστυνομικοί . παρέχοντας έτσι άψογες υπηρεσίες στον πολίτη αλλά και διαφυλάττοντας το κύρος της υπηρεσίας.

Πρόταση μας,

Να προβούμε, σαν Ένωση, σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, δια μέσου της Π.Ο.ΑΣ.Υ., προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να ερευνηθεί η δυνατότητα μιας σύμβασης με μια έγκυρη και αξιόπιστη πηγή νομικής πληροφόρησης, προκειμένου όλοι οι εκτελούντες υπηρεσία αστυνομικοί κάθε τμήματος (τάξεως, τροχαίας και ασφαλείας) και ταυτόχρονα έχοντες πρόσβαση στο Police On Line, να αντλούν τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται άμεσα και έγκυρα.

Δυναμική Πρωτοβολία Λαρισαίων Αστυνομικών