Γιώργος Χατζίκος: Δυστυχώς, δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός μάχιμων και μη μάχιμων αστυνομικών.

Δημοσιεύουμε ανάρτηση του Γιώργου Χατζίκου από την Ένωση Θεσσαλονίκης: Πόσο χρήσιμη είναι σήμερα η έννοια της αξιοκρατίας εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε δίκαιες πολιτικές στον
ευαίσθητο χώρο του Δημοσίου;
Με ποια κριτήρια αναγνωρίζεται η «αξία» ;
ΚΑΠΟΙΟΙ από τους αστυνομικούς είναι στις μάχιμες υπηρεσίες, όχι ΟΛΟΙ
Δυστυχώς, δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός μάχιμων και μη μάχιμων αστυνομικών.
Όμως, είναι πολύ πιθανό μια μεγάλη μερίδα μάχιμων αστυνομικών, που σε κάθε βάρδια παίζει τη ζωή της κορώνα- γράμματα, να έχει αδικηθεί
Τελικά θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι;