Με τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας συναντήθηκε κλιμάκιο της Ε.Α.Κ.Π.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών

Συνάντηση με την Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας είχε σήμερα το μεσημέρι κλιμάκιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών ( Ε.Α.Κ.Π. ) με επικεφαλής τον Σπύρο Ζαμπάτη, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης απαιτήθηκε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών με αφορμή την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας. Στη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν διατεθεί ακόμη στις υπηρεσίες του νομού μας ούτε καν τα στοιχειώδη προστατευτικά μέσα όπως αντισηπτικά, μάσκες και γάντια μιας χρήσεως. Ζητήθηκε να γίνει άμεσα η προληπτική και πιστοποιημένη απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων                       ( σημειωτέον ότι το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής δεν έχει εδώ και χρόνια καθαρίστρια ), των μηχανημάτων, οχημάτων, εργαλείων καθώς και των μέσων ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται από κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως για παράδειγμα για τις προσωπίδες των αναπνευστικών συσκευών. Εκφράστηκε η ανησυχία για το πρόβλημα της εξάπλωσης του κορονοϊού που είναι όπως τονίστηκε ένα συλλογικό πρόβλημα και δεν μπορεί να υποστηρίζεται ότι υπάρχει πρωτίστως ατομική ευθύνη, αλλά η αντιμετώπισή του πρέπει να γίνεται με κεντρικό συντονισμό από τα αρμόδια όργανα με την καθοδήγηση των σχετικών επιστημονικών φορέων, και ζητήθηκε η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται από τους ειδικούς επιστήμονες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την προστασία των υπαλλήλων και των οικογενειών τους και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στο λαό.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ