Ανακοίνωση της ΓΕΔ Θεσσαλονίκης για τους πολίτες και συνήγορους που απευθύνονται στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης


Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι οι πολίτες και οι συνήγοροι που απευθύνονται στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για την διεκπεραίωση αιτήματός τους και ανάλογα με την κατηγορία όπου αυτό εμπίπτει, καλούνται να επικοινωνούν μέσω των κάτωθι τηλεφώνων και e - mail :
1. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 388177
2. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΝΓΚΕΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 388179
3. Πολίτες κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πολίτες Τρίτων Χωρών που ενδιαφέρονται για παράταση της Θεώρησής του (VISA)
ΤΜ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : 2310 500988
ΤΜ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 2310 558017/18
(Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού)
4. Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες – δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 558018 / 502096
(Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και όσοι χρειάζονται για σοβαρούς προσωπικούς λόγους)
5. Ομογενείς από Αλβανία- Πολίτες υπήκοοι Τουρκίας ομογενείς από Κων/πολη – Ίμβρο – Τένεδο
ΤΜ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : 2310 500981
ΤΜ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 2310 558016
(Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού)
6. Θέματα Ασύλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 388185/6
7. Παραλαβή αποφάσεων επί προσφυγής κατά αποφάσεων επιστροφών από δικηγόρους
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 388787/6
8. Θέματα ομογενών από χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 388787/6
Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό ( COVID -19), με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού μεγάλου αριθμού ατόμων σε κλειστούς χώρους και την εν γένει προστασία τόσο των πολιτών όσο και αστυνομικών.