Φώτης Λαμπρίδης: Αυτό είναι το καθήκον μας..το χρέος μας..κι η μοίρα μας

Ανάρτηση του Φώτη Λαμπρίδη: Ήμασταν Αθήνα ..κυνηγήσαμε το έγκλημα με τη ζωή μας.
Πήγαμε στα νησιά να προστατεύσουμε τους νησιώτες μας.
Τώρα είμαστε Έβρο να προστατεύσουμε τη πατρίδα μας.
Κι ας μας βρίζετε..κι ας μας λοιδορείτε ..κι ας μας χλευάζετε ...κι ας μας χτυπάτε ορισμένοι
Και τέλος ας είμαι ένας κοινός "μπάτσος" που λέτε όλοι.
Όμως....
Αυτό είναι το καθήκον μας.. το χρέος μας.. κι η μοίρα μας