Παρατάθηκε ο χρόνος διάνυσης της κανονικής άδειας


Η ΠΟΑΣΥ ενημερώνει
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παρέμβασής μας προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής άδειας έτους 2019 μέχρι την 31/05/2020.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος