Σημαντική πρόταση μελών Δ.Σ. και ΕΚΑ Θεσσαλονίκης προς την Ένωση Θεσσαλονίκης

Η πρόταση αφορά στην αγορά προϊόντων με τα οποία θα γίνει απολύμανση στις υπηρεσίες και στα περιπολικά

Τα κατωθι τρία (3) εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και μέλη του Ενωτικού Κινήματος  Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης, με παρέμβασή τους, προτείνουν όπως, λόγω της εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης από πλευράς δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με τις μεγάλες ελλείψεις στην απαραίτητη υλικοτεχνική και ειδικά υγειονομική υποδομή των Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης, λόγω και της μη τήρησης των διατάξεων του π.δ. 45/2008 "περί υγιεινής και ασφάλειας των Αστυνομικών", στην Ένωση  Θεσσαλονίκης, όπως διαθέσει μέρος από το οικονομικό κέρδος του πρόσφατου ετήσιου χορού, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., για την αγορά αντισηπτικών, ιατρικών μασκών, οινοπνεύματος και γαντιών, για τα μέλη μας, καθώς και για απολυμάνσεις Αστυνομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιακών οχημάτων!

Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η προσωρινή αναστολή των διοικητικών-γραφειοκρατικών διαδικασιών με τις οποίες ασχολούνται οι Αστυνομικές υπηρεσίες και να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες (έκδοση ταυτοτήτων, άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων, κλπ, επιδόσεις εγγράφων, κλπ.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για την αποσυμφόρηση των κρατητηρίων, αλλά και για τις μεταγωγές κρατουμένων, ιδίως όσον αφορά την αυτόφωρη διαδικασία, πάντοτε κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.