497 πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις

Συνεχίζονται οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σήμερα από 06:00 έως 15:00 ώρα, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια (497) παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:

(196) στην Αττική,
  (57) στα Ιόνια Νησιά,
  (40) στη Θεσσαλονίκη,
  (38) στη Δυτική Ελλάδα,
  (34) στην Πελοπόννησο,
  (28) στην Κρήτη,
  (22) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  (19) στη Στερεά Ελλάδα,
  (18) στην Ήπειρο,
  (15) στη Θεσσαλία,
  (13) στην Κεντρική Μακεδονία
    (8) στο Νότιο Αιγαίο,
    (6) στο Βόρειο Αιγαίο και
    (3) στη Δυτική Μακεδονία.

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ημερομηνία έναρξης του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (7.103) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.