ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ: Αιτηθήκαμε αναβολή του 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας

Ανακοίνωση τής παράταξης ΕΝΑ - ΜΠΡΟΣΤΑ: Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας υπέβαλλαν
αίτημα για αναβολή του 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.
Τις δύσκολες αυτές στιγμές, που οι Συνάδελφοί μας από όλη τη χώρα δίνουν μάχη στα σύνορα της πατρίδας μας, προσπαθώντας να αποτρέψουν μια Εθνική κρίση, είναι χρέος μας να είμαστε δίπλα τους.
ΕΝΑ-ΜΠΡΟΣΤΑ