Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) της Αστυνομικής Ακαδημίας, με θέμα: «Εθνικό Διαδικτυακό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της CEPOL 2020»


Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 διαδικτυακό σεμινάριο του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα, «Εθνικό Διαδικτυακό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της CEPOL 2020 [‘‘National Webinar for CEPOL’s Exchange Programme (in Greek)’’]».

 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL, με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου – CEPOL, με τη συμμετοχή αξιωματικών και προσωπικού του Εθνικού Τμήματος CEPOL, ως ομιλητών.

 

Προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία και απευθυνόταν σε υπαλλήλους των Αρχών Επιβολής του Νόμου (Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, Δικαστικούς, κ.λπ.), για την πληροφόρηση τους αναφορικά με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της CEPOL, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρει στο προσωπικό των Αρχών Επιβολής του Νόμου καθώς και την πληρέστερη πληροφόρηση – ενημέρωση των επιλεχθέντων συμμετεχόντων, επί των διαδικασιών και των υποχρεώσεών τους.

 

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 65 λεπτά και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, ενώ το παρακολούθησαν (120) Έλληνες και Κύπριοι χρήστες.

 

Με την ολοκλήρωση δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις στα ερωτήματά των συμμετεχόντων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία και την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και των εμπειρογνωμόνων.

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

 

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με την CEPOL και το Εθνικό Τμήμα της, θα συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων και το 2020, με την διοργάνωση ακόμα τριών (3) σχετικών πανευρωπαϊκών εκπαιδεύσεων στην Αγγλική.