Γιατί κόβονται οι Έλληνες υποψήφιοι από τον Frontex - κείμενο αναγνώστη

Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Αυτή τη περίοδο έχουν ξεκινήσει οι προκαταρκτικές  δοκιμασίες για τους υποψήφιους που θα στελεχώσουν την Ευρωπαϊκή Συνοριακή
Δύναμη στο Frontex.
Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει περάσει κανένας Έλληνας. Οι περισσότεροι έχουν κοπεί στα Αγγλικά και στα αθλήματα. Είναι θλιβερή η εικόνα που δείχνουμε προς τα έξω που αφορά άμεσα και το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μήπως πρέπει η ηγεσία να ασχοληθεί  με το προσωπικό και τις ικανότητες του;