Ο Νίκος Καραδήμας για τη συνάντηση της ΠΟΑΣΥ με Φυσική και Πολιτική Ηγεσία


Από το facebook του Νίκου Καραδήμα
Ουσιαστική χαρακτήρισε την συνάντησή της, η ΠΟΑΣΥ, με τους εκ δεξιών και εξ ευωνύμων παρακαθήμενων πρώην αρχηγών με την κεντρική πολιτική ηγεσία. Καθώς και της φυσικής.

Το προωθούμενο νομοθετικό έργο διατείνεται ότι είναι ανάγκης βελτιώσεων... Ενώ αναγνωρίζει ο Υπουργός τις στρεβλώσεις του βαθμολογίου, τονίζει, ότι υπάρχει ανάγκη προσαρμογής στο σήμερα, λόγω αλλαγής των ορίων ηλικίας... Τι εννοεί ο κύριος ; Απάντηση δεν δίνεται. Άρα συμφωνεί η ομοσπονδία, για την αύξηση ορίων ηλικίας; Και όλο αυτό το βαπτίζει βιώσιμη παραγωγική λύση, σε συνάρτηση με την ανωτατοποίηση των σχολών... Απ το 2021 όμως . Τότε λέει, θα βρεθεί και ο δημοσιονομικός χώρος σε επάρκεια. Θα προΐσταται στην προσπάθεια αυτή ο υφυπουργός

κ. Οικονόμου. Όσο και ο κ. Τσουβάλας. Πρώην αρχηγοί μας!!! Λογικά θεωρήθηκαν ως επιτυχημένοι ως αρχηγοί. Και γιατί αυτή τους η επιτυχία τότε, δεν εξαργυρώθηκε με τα υπαισχημένα του σημερα ;