Νέος επιτελάρχης ο Παναγιώτης Ντζιοβάρας - Το Π.Δ.

Όπως ήδη έχουμε γράψει στο bloko.gr ο κ. Ντζιοβάρας αναλαμβάνει τη θέση του επιτελάρχη. Ο κ. Σκούμας παραμένει Βορείου και ο κ. Λαγουδάκης μετακινείται
σ' εκείνη του Νοτίου.