Όλα τα ονόματα των ταξίαρχων που προήχθησαν κι αποστρατεύθηκαν

Το bloko.gr παραθέτει την απόφαση του συμβούλιο των κρίσεων.