Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Ένωσης Λασιθίου

Ανακοίνωση της Ένωσης Λασιθίου: Σας γνωρίζουμε ότι την 26 Φεβρουαρίου 2020, συνήλθαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της
24/02/2020, για την ανάδειξη των:
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :  
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος        Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ         Γενικός Γραμματέας
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ     Α’ Αντιπρόεδρος
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ      Β’ Αντιπρόεδρος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος           Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Αργύρης    Ταμίας 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος           Οργανωτικός Γραμματέας
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ Πέτρος     Αναπληρωματικό μέλος
ΣΑΡΙΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Κυριάκος           Αναπληρωματικό μέλος
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος        Αναπληρωματικό μέλος
ΣΟΥΚΙΑΣ Κωνσταντίνος      Αναπληρωματικό μέλος
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ Βασίλειος       Αναπληρωματικό μέλος

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ως εξής :
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Σπυριδούλα
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕυστάθιοςΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΣΥ ως εξής :
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης
ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Αργύρης    Αναπληρωματικό μέλος
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ Πέτρος     Αναπληρωματικό μέλος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος           Αναπληρωματικό μέλος
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος            Αναπληρωματικό μέλος
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ Βασίλειος       Αναπληρωματικό μέλος
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευστάθιος  Αναπληρωματικό μέλος
       
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ως εξής :
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος       Αναπληρωματικό μέλος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως εξής :
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΣΑΡΙΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Κυριάκος
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος
ΤΣΑΚΚΙΡΗΣ Νικόλαος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος
ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Σπυριδούλα
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Δημήτριος
ΖΕΡΒΑΚΗ Μαρία- Σπυριδούλα
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ευστάθιος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ Γεωργία
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Γεώργιος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Χ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχαήλ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ