Αύξηση των οργανικών θέσεων ζητά η Ένωση Μεσσηνίας

Ανακοίνωση των Αστυνομικών Μεσσηνίας: Η Ένωσή μας από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στους τοπικούς φορείς προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική
κοινωνία μας. Το τελευταίο διάστημα, με διαταγή του Διευθυντή της Δ.Α. Μεσσηνίας η ομάδα Ο.Π.Κ.Ε. της Διευθύνσεως ενισχύθηκε με δέκα Αστυνομικούς οι οποίοι προέρχονται από άλλες Υπηρεσίες της Διευθύνσεώς μας και σε καμία περίπτωση δεν είναι νέοι Αστυνομικοί στην οργανική δύναμη της Διευθύνσεως, όπως αναγράφεται τις τελευταίες ημέρες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Αυτό το γεγονός σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ενισχύουν άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των μεταναστευτικών ροών έχει αποδυναμώσει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού. Όλα τα παραπάνω προβλήματα και όχι μόνο, παρουσιάστηκαν στον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και προς τούτο υποβλήθηκε και σχετικό υπόμνημα.
  Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να εμείνουμε στην πάγια θέση μας για αύξηση των οργανικών θέσεων της Διευθύνσεώς μας προκειμένου να είναι δυνατή η ενίσχυσή μας μέσω των ετήσιων τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων. Η λύση ενός προβλήματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί η ίδια πρόβλημα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Γιούλης