Επιβεβαίωση - Το διάταγμα αποστρατείας Βασιλόπουλου

Διαβάστε το ΠΔ για την αποστρατεία του κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου. Σε λίγη ώρα αναμένονται κι επίσημα οι αποφάσεις για τις κρίσεις των
υποστράτηγων.

Θ' ακολουθήσει αναλυτικές έκθεση του παρασκηνίου από το bloko.gr για όσα προηγήθηκαν και πως έγινε η κατάληξη στις σημερινές αποφάσεις.