Γιάννης Φαναριώτης: Καλά είναι τα γνωμικά και τα αποφθέγματα αλλά πρέπει και να διαβάζουμε τουλάχιστον αυτά που γράφουμε


Δημοσιεύουμε ανάρτηση του Γιάννη Φαναριώτη ως απάντηση στην ανακοίνωση των Αξιωματικών Αττικής: Καλά είναι τα γνωμικά και τα αποφθέγματα αλλά πρέπει και να διαβάζουμε τουλάχιστον
αυτά που γράφουμε. Πρώτον από πότε η καταγγελία κάποιων συνδικαλιστικών φορέων αναφορικά με τα δικαιώματα των μελών τους θεωρείται «λιθοβολισμός» Καταστατική τους υποχρέωση είναι και πολύ καλά ΚΑΝΟΥΝ .
Δεύτερον άλλο το δικαίωμα που θέτει ο νομοθέτης στον εργαζόμενο προκειμένου να προασπίσει το ωράριο του και άλλο πράγμα η υποχρέωση της διοίκησης να τηρεί τούς νόμους και τους κανονισμούς .
Επίσης θα ήταν θεμιτό και από την συνδικαλιστική σας ιδιότητα να ενημερώσετε τα μέλη σας –αξιωματικούς διοικητές- ότι δεν είναι όλα καλά καμωμένα αν δίνουν ημερήσιες αναπαύσεις κάθε δεκαπέντε και βάλε και μόνο μετά από χρήση αυτοδίκαιου από τον εργαζόμενο.
Αναφορικά δε με τις επιτυχίες μιας υπηρεσίας αυτές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επισκιάζουν τις ακρότητες και τις παραβιάσεις των νομοθετημάτων που εμφανίζονται σε όλα σχεδόν τα αστυνομικά τμήματα και τις αστυνομικές υπηρεσίες.
Υ.Γ «Στρατηγοί πλείονες ή βελτίονες.»
– Στρατηγούς έχουμε πολλούς αλλά όχι καλούς.
Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος (Αχαρνής)